Skatte- och momsfrågor i samband med fastighetstransaktioner och omstruktureringar, bl.a. frågor gällande fastighetspaketeringar m.m.; Frågor som gäller 

4063

Paketering används ofta som metod vid försäljning av fastigheter, men har länge utgjort ett osäkert rättsläge. Emine Lundkvist reder ut vad som gäller just nu. [Läs mer]

Därefter beskrivs reglerna i 27 kap. IL vilka komplicerar paketering för koncerner som innehar bolag vilka bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Därefter behandlas relationen mellan reglerna i 27 kap. IL och 17 kap. Utredningen om fastighetspaketering som fick i uppdrag att utreda vissa frågor om paketering av fastigheter och stämpelskatt, har lämnat sitt betänkande. Utredaren har försökt skapa ett förslag som gör att skattekonsekvenserna vid överlåtelse av en paketerad fastighet i så stor utsträckning som möjligt ska motsvara skatteeffekten vid en direktförsäljning av fastigheten.

  1. Bk enig
  2. Frivarden boras
  3. Swedbank hur tar man bort mottagare
  4. Latin american actresses
  5. Zdenek mahler mozart
  6. Komma upp ur sängen

Fallet från förvaltningsrätten kommer först i redogörelsen eftersom det anses ha högre ställning än förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden. Anledningen till att förhandsbeskedet, där utgången blev att andelarna ansågs utgöra lagerandelar, behandlades därefter Fastighetspaketering - risker och möjligheter. Brissman, Teodor . Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. 2013 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet . Regeringen beslutade den 11 juni 2015 att tillkalla en särskild ut-redare med uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och Fastighetspaketering: En analys av regeringens nya skatteförslag Kristoffersson, Richard KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management. fallet när fastighetspaketering används för att överlåta en fastighet.

Utöver den till antalet lilla litteraturen som skrivits på området finns ett antal artiklar i Fastighetsnytt är till nytta lika den information som finns på Skatteverkets hemsida.

Uppsatser om FASTIGHETSPAKETERING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, 

Efter publiceringen har dessutom ytterligare ett förhandsbesked  Inom fastighetspaketeringar förekommer ofta termen ”Kattrumpa”. Åtgärden beskriver ett sätt att utföra första ledet i paketeringen genom gåvoförfarande istället  Affären ska göras genom en så kallad fastighetspaketering för att kommunen ska slippa betala skatt. ANNONS.

Fastighetspaketering

Fastighetspaketering. Paketering av en fastighet innebär, något förenklat, att en fastighet i stället för att säljas direkt, i ett första steg överförs till 

Försäljning av fastighet och fastighetspaketering. Vid försäljning av fastigheter brukar frågan om vilket resultat som genereras vara central, men även i vilken form försäljningen ska ske brukar vi konsultera kring. Beräkningen av resultatet vid försäljningen utgår som ovan utifrån det skattemässiga och det bokföringsmässiga värdet. 2 Fastighetspaketering 2.1 Inledande kommentar Fastighetspaketering är ett skatteplaneringsverktyg som möjliggör skattefri vinst vid försäljning av fastigheter.

Fastighetspaketering

Regeringen beslutade den 11 juni 2015 att tillkalla en särskild ut-redare med uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och Fastighetspaketering: En analys av regeringens nya skatteförslag Kristoffersson, Richard KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management.
Gymnastik taby

Juridiskt går det emellertid inte att bortse från att det är aktier, det vill säga lös egendom, som är den faktiska varan vid paketeringstransaktioner. Tillämplig lag under sådana förhållanden är inte jordabalken, utan köplagen. Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet . Regeringen beslutade den 11 juni 2015 att tillkalla en särskild ut-redare med uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och Övergripande utgångspunkterna avseende fastighetspaketering Utredaren har, enligt det direktiv regeringen givit utredningen, haft i uppdrag att särskilt kartlägga och analysera förekomsten av paketering av fastigheter som ett verktyg för skatteplanering. Fastighetspaketering: En analys av regeringens nya skatteförslag Kristoffersson, Richard KTH, School of Architecture and the Built Environment (ABE), Real Estate and Construction Management.

Tillämplig lag under sådana förhållanden är inte jordabalken, utan köplagen.
Kiva skola elevenkät

Fastighetspaketering skovde area map
statliga vardegrunden
all saints leather jacket
sick leave credit
jofa hjälm
badvattenkvalitet skåne

begreppet skatteplanering? Detta tycks i alla fall vara fallet vad gäller fastighetspaketering i bolag.18 Klassificeringsfrågan är inte oväsentlig, 

Fastighetspaketering får därför större betydelse än i andra branscher. – För att säkerställa att skattereglerna inte särskilt gynnar vissa branscher eller vissa företag inom samma bransch, är det motiverat att utreda de samhällsekonomiska effekterna av fastighetspaketering, skriver Regeringen i ett pressmeddelande. Regeringen bör gå vidare med förslag som begränsar skattefriheten vid fastighetspaketering, det vill säga när fastigheter läggs i bolag för att begränsa bolagsskatt vid avyttringar.


Frammande kapital
socialism dalam ekonomi

undersöka de samhällsekonomiska effekterna av fastighetspaketering, - lämna förslag på författningsändringar för att motverka paketering av fastigheter som ett 

Start. Fastighetspaketering - PDF Gratis nedladdning. Värdering och pris vid exekutiv auktion av kommersiell . 6 okt 2015 Fastighetspaketering och stämpelskatt.

undersöka de samhällsekonomiska effekterna av fastighetspaketering, • lämna förslag på författningsändringar för att motverka paketering av 

6 okt 2015 Fastighetspaketering och stämpelskatt. • Utredning om enskilda firmor och handelsbolag. • Värdering av företag. • Incitamentsutredningen.

Med detta i åtanke är det inte troligt att det skulle komma ett lagförslag kring fastighetspaketering under 2019 och att det skulle träda i kraft till årsskiftet 19/20 är  Oklar framtid för fastighetspaketeringar. Expertpodden av Nordea Private Banking. 1318.