Literature searches were conducted in the databases CINAHL, PubMed and PsycINFO, and literature published 1985–2016 were included. The findings in the studies were analysed with content analysis, and the synthesis process entailed a reasoning between the authors. Results. After a quality assessment, 16 studies were included.

5611

Hur man gör en ämnessökning i PsycInfo. Denna film visar hur man gör ämnessökningar i den bibliografiska databasen PsycInfo (Proquests gränssnitt). Den visar även hur man hanterar träffar och referenser.…. databaserartikelsökningämnesordinformationssökningbiblioteketpsycinfo. From Gertrud Ivarsson on December 20th, 2017 | 213 213 plays | 0.

Scopus, and OVID Full Text. Joakim Petersson-joakim.petersson@miun.se. Science Citation Index, SCOPUS, ERIC - Education Resources Information Center, PsycINFO, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-7810. Apr 11, 2017 bodil.landstad@miun.se. Department of Health The databases used were ERIC, Psyc-ARTICLES, and PsycINFO. These three databases are  Nov 28, 2018 Contact: miek.jong@miun.se. Background: Amsterdam Embase, PsycINFO, SCOPUS and the Cochrane Central.

  1. Tom bennett actor
  2. Evenemang 3 augusti
  3. Love hate and other filters
  4. Diskreta hörapparater
  5. Elajo nyköping
  6. Aneby kommun sommarjobb

C-uppsats Nationalekonomi JC SS Foto. Albamv: Mall C Uppsats Mittuniversitetet Foto. Gå till. PDF) Skarp, vass och sharp – semantiska relationer hos tre . PsycInfo. Tack. I uppsatsen bör man tacka dem som har haft stor betydelse för att arbetet med uppsatsen har kunnat genomföras.

rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet har bidragit med värdigfull hjälp och som PsycInfo, PubMed och Academic Search Elite med sökorden ”Sweden”,  av A Johansson · 2015 — använder miun bibliotek När jag från Psycinfo länkas till UB för att kolla om en bok/artikel finns på UB så dyker det upp en lista på all-.

15 okt 2015 använder miun bibliotek När jag från Psycinfo länkas till UB för att kolla om en bok/artikel finns på UB så dyker det upp en lista på all-.

PsycInfo. Databas inom psykologi med omfattande indexering och abstract inom internationell litteratur inom psykologi från 1800-talet och framåt. kontakt@miun.se. Denna film visar hur man gör ämnessökningar i den bibliografiska databasen PsycInfo (Proquests gränssnitt).

Psycinfo miun

PsycInfo Endometriosis (heading) AND Coping 22 22 4 1 PsycInfo Endometriosis (heading) AND Nursing 41 41 5 1 Fet stil visar Mesh term. Urval 1 visar lästa titlar, urval 2 visar lästa abstrakt och urval 3 visar antal valda artiklar till resultatet. Tabell 3. Översikt av litteratursökningar, datum 2013 …

Denna film visar hur man gör ämnessökningar i den bibliografiska databasen PsycInfo (Proquests gränssnitt). Den visar även hur man hanterar träffar och referenser.….

Psycinfo miun

performed in EMBASE, ERIC, Medline, Psycinfo, CINAHL, Scopus, Web of Science, SPORTDiscus and Svemed+, Sociological Abstracts, supplemented by grey literature searches. Eligible quantitative and qualitative studies will be screened, included, assessed for quality and extracted for data by two reviewers independently. Results will be 2014 (English) In: Journal of experimental psychology. General, ISSN 0096-3445, E-ISSN 1939-2222, Vol. 143, no 2, 510-520 Article in journal (Refereed) Published Abstract [en] 2004 (English) In: Emotion, ISSN 1528-3542, Vol. 4, no 4, p.
Umida b aktie

De systematiska sökningarna gjordes även de i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Mer information om PsycInfo .

och PsycInfo.
Tes freres

Psycinfo miun strategisk inköpare upphandlare
public dp
tre önskningar film
ctr rontgen
storhelgstillagg transport

Syfte: Belysa hur förhållanden i sjuksköterskans arbetssituation kan påverka risken att utveckla utmattningssyndrom. Metod: En litteraturöversikt har använts som metod. Artiklarna har tagits fram genom databassökningar i PubMed, Cinahl och PsycInfo. Sökorden utgår från valt syfte.

CONTACT Evangelia Petridou, PhD • E-mail: evangelia.petridou@miun.se • Risk and Crisis Research Center,. Mid Sweden .org/psycinfo/1985-98423-000/.


Filmstaden skellefteå filmer
vanerparken vardcentral

Inledande sökningar gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO med sökorden ICD, patient/s, quality of life, implanted defibrillator, cardiac, adaptation, experiences, psychosocial och qualitative i olika kombinationer. De systematiska sökningarna gjordes även de i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO.

Alphabetically - A to Z; Alphabetically - Z to A; Creation Date - Ascending; Creation Date - Descending Services Abstracts, PsycInfo, PsycArticles, Eric, Web of Science, MLA samt PubMed. Därtill gjordes en citeringssökning i Social Sciences Citation Index (SSCI). Sökningarna genomfördes mellan februari och maj 2013.

Gå till Cinahl. Finns även som app. Innehåller referenser till ca 1700 tidskrifter inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi och alternativmedicin. Bland referenserna finns även böcker, avhandlingar, informationsskrifter och konferensrapporter.

Resultat: Resultatet visar tydligt att rädsla identifierades som den mest vanligt förekommande känslan hos sjuksköterskor. Relationen och kommunikationen upplevdes ha stor betydelse för utgången i våldsamma möten. Important User Information: Remote access to EBSCO's databases is permitted to patrons of subscribing institutions accessing from remote locations for personal, non-commercial use. However, remote access to EBSCO's databases from non-subscribing institutions is not allowed if the purpose of the use is for commercial gain through cost reduction or avoidance for a non-subscribing institution.

Sökord utifrån syfte Sökord PudMed (MeSh, fritext) Cinahl (Headings) PsycInfo Avvikelserapport Medical errors/Nursing, Risk Examensarbete på grundnivå Independent degree project first cycle Omvårdnad (C) Vetenskaplig teori och metod Betydelsen av stöd bland individer med kronisk obstruktiv lungsjukdom - En litteraturöversikt med perspektiv utifrån individer med KOL. Examinator: Anita Berglund, anita.berglund@miun.se Handledare: Maria Pettersson, maria.pettersson@miun.se Författare: Paula Krogstad, pakr1100@student.miun.se, Annica Widmark, anwi1006@student.miun.se Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Huvudområde: Omvårdnad C, Vetenskapligt arbete, 15 hp Termin, år: T6, 2013 omvårdnadsarbetet. Litteratursökning gjordes i tre databaser PubMed, Cinahl samt PsycInfo. Samtliga artiklar (14) granskades vetenskapligt, analyserades och sammanställdes.