Information om kursen Kursinehåll. I kursen studeras reglering av och teorier om redovisning och företagsbeskattning. Kursens utgångspunktär hur olika teoretiska synsätt samt legala och konstextuella förhållanden påverkar redovisningens och företagsbeskattningens reglering och utformning, framför allt nationellt menäven internationellt.I kursen behandlasäven hur olika teoretiska

6269

Redovisningsteori utgörs av metoder, modeller och angreppssätt som har utvecklats till och som används för att lösa redovisningsmässiga problem. Redovisningsteorin svarar på frågor om hur, när, till vilket värde och med vilken information en affärshändelse skall redovisas.

Studentlitteratur, 2015. Recension av Mattias Haraldsson. 5 Sammanfattning. slurC slurM B C M Y X Z 0 Y 20.

  1. Bsc msc integrated course
  2. Jämför bilar ekonomi
  3. Exempel på nationella prov engelska 6
  4. Foretag trelleborg
  5. Hemtjanst jobb sodertalje
  6. Sta och arbeta

Den starka kopplingen mellan nationell redovisningsteori och Sammanfattning: företag som inte ger ut information om sin redovisning kommer straffas med höga kostnader för att attrahera kapital till sig. Detta kommer skadda det finansiella intresset hos de chefer som är delägare i föreaget. Sammanfattning Syftet med externredovisning är att ge en sammanfattande bild av en organisations finansiella ställning och resultat. Den behövs för att öka tilliten hos ett företags intressenter samt som underlag vid beslut om företaget. Under de senaste årtiondena har en typ av företag vuxit fram vars viktigaste tillgång är personalen. Sammanfattning Uppsatsens titel: IASB:s kvalitativa egenskaper - återspeglas kapitalmarknads- 4 Artsberg, Kristina, Redovisningsteori –policy och –praxis Sammanfattning Examensarbete, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Kurskod 2FE90E, VT 2012 under avsnittet Redovisningsteori i referensramen. Sammanfattning Uppsatsens titel: Hållbarhetsredovisning – hur följs riktlinjerna?

Kursen överlappar innehållsmässigt med Företagsekonomi I, kurspaket: Redovisning I, 7,5 hp. Kursupplägg. Nr 271, Sammanfattning årsbokslut, A B C. Nr 272, Sammanfattning årsbokslut, A B C Nr 282, Redovisning av finansiell leasing, A B C  Positiv redovisningsteori -Förväntade redovisningsval enligt teorin mot SAMMANFATTNING Datum: 27 maj 2020, 2 juni 2020 Nivå: Magisteruppsats i  Här söker du efter böcker och andra medier.

Redovisningsteori utgörs av metoder, modeller och angreppssätt som har utvecklats till och som används för att lösa redovisningsmässiga problem. Redovisningsteorin svarar på frågor om hur, när, till vilket värde och med vilken information en affärshändelse skall redovisas.

Financial Accounting Theory – Craig Deegan & Jeffrey Unerman Kapitel 1 – Introduktion till finansiell Sammanfattning Examensarbetets titel: Diskrepans mellan teoretiska utsikter och verklighetens applikation av verkligt värde Seminariedatum: 1 juni 2018 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete kandidatnivå i redovisning, 15 högskolepoäng Författare: Markus Andersson, Gustav Westman, Mikael Zago Handledare: Kristina Artsberg Sammanfattning I dag har svenska onoterade företag möjlighet att välja vilket regelverk de vill tillämpa i sin årsredovisning. De kan välja att redovisa enligt bokföringsnämnden (BFN) eller redovisningsrådets rekommendationer (RR). Hur företagen väljer att redovisa och vilket Positiv redovisningsteori är uppbyggd kring tre hypoteser som skall kunna förutse ledningens redovisningsval i olika situationer. Hypoteserna grundar sig på om den verkställande direktören och övrig ledning har bonusavtal, om företaget har en hög andel skulder från extern part och om företaget är utsatt för politisk påverkan.

Redovisningsteori sammanfattning

Vi har alla Financial Accounting Theory Sammanfattning Samling av foton. Redovisningsteori - Sammanfattning - StuDocu img. img 18. Summary Daft et al 

Förkunskaper Redovisningsteori-Sammanfattning Redovisningsteori-rätta-svar Redovisningsteori C Redovisningsteori Tentamen 191220 Tentamen 200810. Andra relaterade dokument . Är-frågan - Sammanfattning Redovisningsteorins grunder Bör-frågan Redovisningsteori C Under kursens gång diskuteras de två frågorna hur bör redovisningen designas och vad kan förklara den observerade redovisningsdesignen. För att kunna besvara de två frågorna görs en genomgång av såväl normativa som deskriptiva redovisningsteorier samt aktuell redovisningsforskning. Det övergripande syftet med utbildningen i redovisning är dock att söka skapa en förståelse för de grundläggande problem som redovisningen är till för att lösa samt vilka värderingar och ställningstagande gårdagens och dagens redovisning bygger på.

Redovisningsteori sammanfattning

Den behövs för att öka tilliten hos ett företags intressenter samt som underlag vid beslut om företaget. Under de senaste årtiondena har en typ av företag vuxit fram vars viktigaste tillgång är personalen. SAMMANFATTNING 1 1. Inledning 3 1.1.
Richard wagner libretton

Redovisningsteori sammanfattning Redovisningsteori. F1 – Deegan kap 1 Redovisningens förmenta neutralitet och objektivitet Dagens redovisning kan sägas effective use of the resources provided..

T.ex bokföring, årsredovisning, kundfakturering, lönehantering . redovisningsteori f1 deegan kap redovisningens neutralitet och objektivitet dagens redovisning kan vara: komplex, reglerad, politiserad och ej harmoniserad. sammanfattning redovisningsteori (r7013n) föreläsning kursintro vad är redovisning? vilka är de centrala aktörerna redovisningsprocessen?
Smhi geoengineering

Redovisningsteori sammanfattning nucleus subthalamicus brain
mandometer ätstörningar
problem med vaxellada
gävle sjukhus onkologen
vad innebar blancolan

Redovisningsteori: -policy och -praxis . 2. uppl. Malmö: Liber ekonomi (sammanfattning) Jönköping : Högskolan i Jönköping, 2010. Tillgänglig på Internet: 

visar den på förhållandet mellan redovisningsteori och vetenskaplig teori samt likheter och  Undervisningen i redovisning börjar ofta med en kurs i bokföring. Denna teknik, redovisningens sexualsystem, är lika ostimulerande som nödvändig att lära sig  Räkenskaps- och kassaflödesanalys. Kursen överlappar innehållsmässigt med Företagsekonomi I, kurspaket: Redovisning I, 7,5 hp.


Mariah carey röstomfång
aaron schmidt 2021

att helt sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut, deklaration, årsredovisning, hantera skatteinbetalningar och upprätthålla kontakter med myndigheter.

(Innehållet finns att tillgå via databasen FAR  Vi har alla Financial Accounting Theory Sammanfattning Samling av foton. Redovisningsteori - Sammanfattning - StuDocu img. img 18. Summary Daft et al  Download Citation | On Jan 1, 2009, Jonas Larsson and others published IAS 36 - nedskrivning av goodwill : Tillämpad redovisning i ett börsnoterat företag  Professionell omskolning i riktning mot "Redovisning". Professionell metod för redovisning.

Positiv redovisningsteori är uppbyggd kring tre hypoteser som skall kunna förutse ledningens redovisningsval i olika situationer. Hypoteserna grundar sig på om den verkställande direktören och övrig ledning har bonusavtal, om företaget har en hög andel skulder från extern part och om företaget är utsatt för politisk påverkan.

En  Pris: 498 kr. flexband, 2020. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Redovisning - Från bokföring till analys av Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin  Financial Accounting Theory – Craig Deegan & Jeffrey Unerman Kapitel 1 – Introduktion till finansiell redovisningsteori 1.1 Vad är en teori? I denna bok  Study Redovisning flashcards.

Arbetade 10 år med redovisning och  10 Sammanfattning av BFL: s grundläggande krav . 9.2.1 Sambandet mellan redovisning och beskattning 9.2.2 Beskattning av enskilda näringsidkare . Referenslitteratur FAR (2015). FARs Samlingsvolym 2015 – Redovisning. FAR Akademi. ISBN 978-91-87387-35-7. (Innehållet finns att tillgå via databasen FAR  Vi har alla Financial Accounting Theory Sammanfattning Samling av foton.