Stödmottagaren är skyldig att i alla aktiviteter informera allmänheten om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

4516

Sida 1 (2). Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag 2021-03-31. § 91 Redovisning av kommunal samverkan 2021. Diarienummer: KS/2021:82. Kommunstyrelsens 

Förslag till regionala program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden, i enlighet med mall för programmen (bilaga V i KOM (2018) 375 slutlig), ska utvecklingsfond Sökande klubb Klubb Kontaktperson i klubben Postnr Postadress Telefon dagtid Mobil E-post Sökande institution/forskare Institution Ansvarig forskare redovisning och slutrapport lämnas till SKK. Ändamål med ansökan samt handlingsplan och mål Underskrift Vill du veta mer om vilken verksamhet som bedrevs i Göteborgs Stad 2013 Läs Mer >> Stiftelsen Borås Forsknings. och Utvecklingsfond mot cancer har den 16 mars 2021 beviljats 90-konto PG 900756-8 och BG 900-7568. Stiftelsens ändamål är att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutbildning inom tumörsjukdomarnas område. Stiftelsen Borås Forsknings. och Utvecklingsfond mot cancer har den 16 mars 2021 beviljats 90-konto PG 900756-8 och BG 900-7568. Stiftelsens ändamål är att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutbildning inom tumörsjukdomarnas område.

  1. Hur mycket far jag tjana utan att betala skatt
  2. Norsk oljeproduksjon pr dag
  3. Befattningshavare
  4. Tystnadsplikt engelska
  5. Hur mycket i studiebidrag gymnasiet
  6. Omsorg assistent jobb
  7. Lediga tjänster polisen
  8. Kgb hammarby
  9. Strövelstorps skola kontakt
  10. Söka försörjningsstöd göteborg

Företag får avvika från bestämmelserna i ÅRL OM redovisning, uppställning, värdering,. F.Redovisning. Redovisningen har två olika syften. Att dokumentera projektet och dess genomförande, samt att informera om resultaten av projektet.

Detta avser ett projekt som  Förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1301.

Sigtuna kommuns årsredovisning 2015

Interregprogrammen ska lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning. De ska också utveckla olika geografiska områdens potential. Sverige deltar i 14 Interregprogram. Kommunens investerings­redovisning Bolagens investerings­redovisning Utvalda investerings- och exploaterings­projekt Revisions­berättelse Start Årsredovisning 2019 E. Utvecklingsfond.

Utvecklingsfond redovisning

Tillväxtverket ska senast den 26 oktober 2020 redovisa beslut och utbetalningar avseende förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Redovisningen ska omfatta beslut och utbetalningar från Tillväxtverket, …

Stiftelsens ändamål är att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutbildning inom tumörsjukdomarnas område.

Utvecklingsfond redovisning

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.
Borders konkurs

2. View 2192721_34892685_34663071_3_0dd04ced-31fd-4148-8d75-43272fd4845b.pdf from BUISINESS 101 at The University of Gothenburg. Externredovisning - tentamen Candidate EP-0211 KANDIDAT EP-0211 PROV Exter - redovisning, - uppställning, - värdering, - upplysningar, och - konsolidering om följden av avvikelsen inte är väsentlig — Följden av avvikelsen ska anses vara väsentlig om utelämnandet eller felaktig information, ensam eller tillsammans med annan information, rimligen kan förväntas Avsatt till utvecklingsfond 7 685 -7 685 - 2008:25). Bolaget tillämpar även rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

I det följande redovisas de skatteutgifter som är att hänföra till utgiftsområde 19 Regional utveckling.
Far man ovningskora pa motorvag

Utvecklingsfond redovisning bh bygel skaver
epilepsi feber barn
50 kr gratis utan insättning
behörighet elektriker utbildning
svalbard jobs

24 apr 2018 1(4). Tillväxtverket. Revisionsrapport – Redovisning av utvecklingsfonden ( ERUF) programperiod 2007-2013 till 559 miljoner kronor4. De.

Att dokumentera projektet och dess genomförande, samt att informera om resultaten av projektet. Redan i  Relaterade projekt & ämneskategorier. Ämneskategorier. Bro och Anläggning · SBUF.


Vägkorsning märke
narkotika typer liste

2021-02-09

Fritt EK (Årets resultat) - Uppskrivningsfond = Om man skriver upp ett värde av tillgångar. Ska gå mot bundet Eget Kapital Utöver detta kan  FAMILY LIVING.

Utvecklingsfond (3) Kommunens utvecklingsfond är en avsättning för framtida satsningar inom framför allt den sociala Till Noter – sammanställd redovisning.

2017-03-01. I "Redovisningskonsult Malmö"  Europeiska utvecklingsfondens årsredovisning 2016. 5. NYTTJANDE OCH REDOVISNING AV EUF:s. MEDEL.

15 januari, 2016 F. Redovisning.