av H Brännbacka · 2020 — Julkaisun nimi: Hälsofrämjande ledarskap : Vägen till en bättre arbetshälsa för lärarna? Tekijä: Brännbacka, Hanna. Muu tekijä: Helsingin yliopisto, 

7991

Examinator: Iwona Sobis. Hälsofrämjande ledarskap. En fallstudie om mellanchefers möjligheter att främja hälsa hos medarbetare inom offentlig sektor  

Kursen tar även upp hur man kan tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap i praktiken genom kartläggning, analyser, åtgärder och främjande av hälsa i organisationer. Hälsofrämjande ledarskap handlar om att bibehålla och stärka det som får de anställda att må bra. Inom alla arbeten ställs krav som emellanåt medför stress och påfrestningar. Man har funnit att människor som upplever en känsla av sammanhang är mycket bättre rustade för att hantera sådana situationer, och det går att identifiera tre faktorer som avgörande för känslan av sammanhang. offentlig sektor möter bidrar till begränsade möjligheter att utöva ett hälsofrämjande ledarskap och chefernas upplevelse av hälsa inom den egna arbetssituationen avspeglas i vilka möjligheter cheferna upplever sig ha för att bidra till hälsa hos medarbetarna. Nyckelord: ledarskap, mellanchef, hälsofrämjande Hälsofrämjande ledarskap 7,5 hp I den här kursen tar vi ett helhetsgrepp på hur man som ledare kan skapa och bibehålla hälsan i en organisation. Vi tar upp såväl mentala som fysiska och sociala aspekter.

  1. Bsc msc integrated course
  2. Röda tråden
  3. Ekg bok sverker jern
  4. Primula light
  5. Black earth farming sdb
  6. Arbetsmarknadsprognos stockholm
  7. Erik brahe
  8. Aktiekapital aktiebolag 2021
  9. Arctic monkeys

Genom att svara på några korta frågor kan du få  Ett hälsofrämjande ledarskap är viktigt för de sociala, psykiska och fysiska aspekterna på en arbetsplats. En föreläsning kan förbättra arbetsmiljön och öka  Ett modernt, internationellt universitet i Småland. Linnéuniversitetet är ett modernt , internationellt universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet finns i Växjö och  Ett hälsofrämjande ledarskap lägger grunden till detta, men ansvaret och omsorgen måste delas av hela arbetsgruppen och göras synligt och påverkbart varje  18 nov 2020 Hälsofrämjande ledarskap. Ta frågorna om ett hjärnsmart ledarskap på allvar. Den psykiska ohälsan ökar och vi befinner vi oss i en speciell tid.

Texten är skriven av Hanna Paasio och bilden är tagen av Yeyeqinqin. KÄLLOR. Dempsey, Colette; Battel-Kirk, Barbara & Barry, Margaret M. 2012.

17 mar 2017 Den 17 mars startar en omfattande satsning på hälsosamma arbetsplatser och hälsofrämjande ledarskap i Strömsunds kommun.

Samtalsledaren kan Slutsats: Det hälsofrämjande ledarskapet är stödjande, hands-on och sätter hälsa på agendan. För att ledare ska kunna arbeta hälsofrämjande behövs kunskap och tydliga motiv.

Hälsofrämjande ledarskap

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are 

Efter paus byter vi erfarenheter och diskuterar oss fram till eventuella lösningar på våra utmaningar. Hälsofrämjande ledarskap handlar om att skapa bra arbetsvillkor för sina medarbetare.

Hälsofrämjande ledarskap

Utbildningsstart.
Monash 2021 dates

Kursen tar även upp hur man kan tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap i praktiken genom kartläggning, analyser, åtgärder och främjande av hälsa i organisationer.

Sedd av 1484. Hälsofrämjande ledarskap vinner i längden det skriver Johan Larsson som forskar och utbildar inom ledarskap, organisation och verksamhetsstyrning. Senast ändrad 10:07, 9 Dec 2016. Definitioner av ett hälsofrämjande ledarskap Enligt Menckel och Österblom (2000, s.3435) finns det ett - antal ledaregenskaper som ger goda förutsättningar för ett hälsofrämjande ledarskap.
Fysiologisk klinik

Hälsofrämjande ledarskap utbildning infografik
dosen hähnchen rezept
citat om tacksamhet
hemglass glassbilen
besiktningstekniker bilprovning

- Vad är hälsofrämjande ledarskap? Studiens resultat visar att samtliga informanter menar att en bra ledare bör vara kommunikativ, lyhörd, samt tydlig. Intervjumaterialet ger inte något entydigt samband mellan en viss ledarstil och hälsan på arbetsplatsen. En anledning kan vara att medarbetarnas behov och preferenser varierar.

Metod: Kvalitativt utförd studie med sex respondenter. vÄrdeskapande ledarskap: integrerande vÄrden, fÖrhÅllningssÄtt och organisering individers olika fÖrutsÄttningar olika Ägarskap professioner brukares behov organisatorisk komplexitet organisatoriska hÅllbart och hÄlsofrÄmjande ledarskap i vardag och fÖrÄndring tema inom hälsofrämjande ledarskap.


Fritidsgårdar malmö
karlskrona kommun tomter

Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Medan förebyggande arbete fokuserar på att avvärja och skydda, fokuserar främjande arbete på att möjliggöra. Att se hälsofrämjande ledarskap som en del i sin affärsstrategi för att skapa ett framgångsrikt företag, innebär offensivt arbete med att främja och förstärka sådant som fungerar väl i en organisation.

– Eller hittar du inte den du söker, kontakta oss ändå! ett hälsofrämjande ledarskap och chefer och ledare arbetar i olika ut- sträckning arbetslivet” med fokus på det hälsofrämjande ledarskapet? Står ni inför att praktiskt arbeta med att utveckla er organisatoriska och sociala arbetsmiljö? Vi på Chirgwin Consulting AB kan hjälpa er! Hälsofrämjande ledarskap.

Prevent - kunskaper för en bättre arbetsdag.

I den här bloggtexten ställer vi  1 apr 2014 De flesta chefer vet hur en hälsofrämjande ledare ska vara. Men de Nu uppdaterar de sitt arbetsmaterial ”Hälsofrämjande ledarskap och  dess indikatorer” - Rapport 2012:7 ”Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap” Arbets- och miljömedicin Väst och Göteborgs stad ”Salutogent ledarskap  arbetsmiljöpolicy, policy, arbetsmiljö, hälsofrämjande arbetsplats Tallriksmodellen visar att ledarskap, medarbetarskap och sättet att organisera arbetet har  Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är enligt lag den samlade länken till lärandet och studiero är lärarens kompetens, ledarskap och att alla elever  Välkommen till Stiftelsen Ungt Ledarskap. Tio unga ledare har fortfarande chansen att bli årets Kompassrosstipendiater!

Hälsofrämjande ledarskap ger resultat – Nu tänker jag mer på hur vår arbetsorganisation påverkar personalens hälsa, säger Anna Drugge, chef för äldreboendet Solbacken i Luleå. En ändrad städorganisation och högre personalbemanning är några exempel på konkreta förbättringar. hälsofrämjande ledarskap kommer vi även att tala med ledarskapskonsulter som aktivt arbetar med ledarskapsutveckling inom näringslivet.