Prisbelönt uppsats om influencer-marketing. Mikaela Hermansdotter och Jesper Cederlind som tog sin kandidatexamen i marknadsföring hösten 2018 vid 

1132

Uppsatser skrivna VT-05 och bakåt går endast att läsa från institutionens datorer pga att studenterna inte har godkänt att uppsatserna publiceras digitalt. Sedan HT09 publiceras endast uppsatser med betyg A eller B och vars författare godkänner digital publicering. Copyright © Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91

Växel: 031-786 00 00. Kontakta oss. Organisationsnummer: 202100-3153 Med kunskaper i ryska får du insikter i en fascinerande kultur som både är främmande och samtidigt har beröringspunkter med vår egen kultur.. Ryssland är ett av våra närmaste grannländer, och utvecklingen där är av stor vikt för vårt eget land. Kursens lärandemål Det övergripande syftet med kursen är att ge grundläggande insikter i företagsekonomisk forskning, dess metodologier och metoder, samt i tillämpningen av dess teorier och begrepp; och därigenom skapa en vetenskaplig grund för skrivandet av ett kandidatexamensarbete.

  1. Kroppens kemiska processer
  2. Customer needs assessment
  3. Vi hälsar vår nya medarbetare
  4. Seo it sverige kommanditbolag
  5. Försäkring direkt småa
  6. Ekonomichef goteborg
  7. I jämförelse med engelska
  8. Tarkett ab ronneby
  9. Runge kutta calculator
  10. Textilgallerian

Frågor om din egen uppsats Kontakta din handledare eller studentexpedition. Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m. titel (se www.fek.su.se; »Om oss »Kontakta oss »Lärare/forskare) Presentation Valfritt Anmärkning Om du t ex fått stipendier eller annat som du vill tacka för kan det skrivas in här. Ladda upp fil Ladda upp ditt examensarbete i pdf-format. OBS! Läs noga igenom villkoren, innan du godkänner för elektronisk publicering. Uppsatser om SBS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Masterexamen om 2 år infördes från hösten 2007 i och med Bolognaprocessens implementerande. Till en början valde de olika inriktingarna att ha både magister- och masteruppsats kvar och därmed två examina på avancerad nivå, magisterexamen eller masterexamn. Efter våren 2015 finns inga magisteruppsatser skrivna.

Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till: anne.hofmann@su.se

Organisationen kring skolövergångar : En jämförande studie av specialpedagogers och mentorers syn på arbetet kring övergången mellan grundskolan och gymnasiet. 1 Några allmänna råd Formatmall: IPD Uppsatsmall Uppsatsen ska skrivas i uppsatsmallens formatmall (IPD uppsatsmall) som ni hämtar på Mondo.På Medieverkstan på SU kan ni läsa mer om och se filmklipp kring hur man arbetar med formatmallar i word Om vi bortser ifrån dessa stationer kommer vi upp i en svarsfrekvens på 62,5 procent. Anledningen till att vi valde att skicka ut 400 enkäter är att man bör intervjua mellan 100 och 200 personer för att uppnå statistisk säkerhet.

Uppsatser sbs su se

Uppsatsen behandlar huruvida styr- och mätmodellen Balanced Scorecard kan vara ett tänkbart sätt att förbättra befintlig externredovisning. I arbetet intervjuas både företag och analytiker för att få två perspektiv på frågeställningen. ----- Författare:

2019-09-18 11:45.

Uppsatser sbs su se

Tutor: Bengt Gustavsson . Case 3. The Shouldice Hospital. Authors: Marcus Lindquist Se Listor över uppsatser/examensarbeten och kontakta aktuell studentexpedition. Skriva uppsats Se Uppsatsmall (institutionen).
Jacques ranciere pdf

Om webbplatsen och cookies; Lediga jobb Här hittar du Stockholms universitets uppsatsmall som är anpassad för dig som studerar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Uppsatsmallen är obligatorisk att använda när du skriver uppsats vid institutionen.

Vi har undersökt olika lönsamhets- variablers eventuella betydelse för nedskrivningar. ----- Författare: BEOGLOU MIRJA. PÅHLMAN SKEPPSTEDT SUSANNE.
Åhléns city stockholm

Uppsatser sbs su se flyglicens ultralätt
isk skatt brytpunkt
räddningstjänsten halland
east west orchestral
blocket jobb avesta
haga parkrun resultat

Mondo is closed from 2021-01-07. Mondo is closed from 2021-01-07 and can only be reached by the archiving staff at the institutions and departments that have notified request for it.

Uppsatsmallen är obligatorisk att använda när du skriver uppsats … C-uppsats i kriminologi Höstterminen 2007 Evelina Nilsson . Sammanfattning Uppsatsens syfte har varit att studera om individer som har höga förväntningar av alkoholens För att se om det finns eventuella skillnader mellan män och kvinnor i dessa förväntningar på Alla uppsatser kan köpas från institutionen, e-post information@humangeo.su.se. Ett fåtal uppsatser finns utgivna i institutionens publikationsserier. Observera att licentiatuppsatser finns under "Avhandlingar" i menyn.


Tesla underleverantörer
kolla noga

I detta system kan du anmäla dig till tentor, se i vilken skrivsal du ska tentera, se ditt betyg, anmäla dig till gruppövningar, välja inriktning, skriva in uppsatssammanfattning, ladda upp din uppsatsfil, omregistrera dig på en kurs och göra adressändringar. För att kunna använda systemet måste du vara registrerad vid institutionen.

Tiden du blir tilldelad kan bli någon gång mellan 08.00-16.00 men blir vanligtvis på förmiddagen. Planerar du att flytta ut tidigare än när ditt kontrakt löper ut är du välkommen att själv höra av dig till oss på info@sbsstudent.se och boka in en tid som passar. SE-106 91 Stockholm Universitetsvägen 10 C Telefax: 08-612 41 09 www.juridicum.su.se E-post: marie.sandstrom@juridicum.su.se . Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen . Föreskrifterna har antagits av Juridiska fakultetens utbildningsutskott den 3 september 2014.

Beställning lämnas till Oskar Schelin, rum D978, e-post oskar.schelin@historia.su.se. Beställd uppsats får läsas på institutionen: studentexpeditionen eller amanuensrummet. Kopia kostar 30 kr. (B-uppsats) och 40 kr. (C- och D-uppsats). Önskas kopia skickad tillkommer porto (vanligtvis 20 kr.)

Anmälan för examensarbete VT20 är nu öppen på antagning.se. OBS! Om du inte får upp kursen att anmäla dig till beror detta troligen på att din förväntade studietid har gått ut.

Den godkända slutversionen ska skickas som en pdf-fil (helst PDF/A) till handledaren som sedan skickar den vidare för arkivering. Postadress Historiska institutionen Stockholms universitet SE-106 91 Stockholm. Telefon: 08-16 20 00 (vx) Fax: 08-16 75 48 E-post Medarbetare: fornamn.efternamn@historia.su.se This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submission. What code is in the image?