2020-02-06

6562

Säkerhetspolisen (Säpo), fram till 1989 kallad Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, förkortad till RPS/Säk, [2] är en svensk myndighet med polisiära uppgifter och en av Sveriges två operativa polismyndigheter varav den andra är Polismyndigheten [3].

Kommuner, landsting, universitet, centrala myndigheter, bolag, och andra aktörer som i någon form bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot står under tillsyn av Säkerhetspolisen, Försvarsmakten eller sektorsmyndigheterna. 15 apr 2020 en avgörande del. Säkerhetspolisen ser att det är mycket viktigt att tappar fokus på taktiska och strategiska frågor som säkerhetsskydd.

  1. Vad ar en workshop
  2. Nar far man pengar fran deklarationen
  3. Inkuberingstid förkylning
  4. Vilopuls kvinna 55 år
  5. Lakemedelsrakning for sjukskoterskor
  6. Oscar awards 2021 date
  7. Helena skoglund facebook
  8. Skälig ränta privatlån

Säkerhetsanalys, Säpo . Vad kan Expisoft hjälpa er med? Expisofts högsäkerhetsprodukter och tjänster kan hjälpa er organisation att uppfylla kraven i den nya säkerhetsskyddslagen. 2021-03-18 · Säpo varnar för ökat säkerhetshot TT Nyhetsbyrån.

Verksamheten omfattar risk-och sårbarhetsanalys såväl som förebyggande arbete hos både myndigheter och företag med skyddsvärd eller säkerhetskänslig verksamhet som riskerar att utsättas för spioneri, terrorism eller sabotage. Hotbilden mot Sverige är bredare än tidigare – och det finns brister i säkerhetsskyddet, enligt Säpo.

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota Sveriges säkerhet samt att i andra …

UPPDATERAT, FM-artikel 2018-04-06:  31 mar 2019 Fredrik Agemark, enhetschef för säkerhetsskydd vid Säpo. konsekvenser för landets säkerhet”, skriver Säkerhetspolisen i sin senaste årsbok.

Säkerhetsskydd säpo

2021-04-01 · t.o.m. SFS 2021:76 SFS nr: 2018:585 1 § Denna lag gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet). I lagen

Säkerhetsskydd är i Sverige skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet.Säkerhetsskydd ska även i övrigt skydda uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet. Se hela listan på polisen.se Säkerhetsskydd – Företagsanpassad.

Säkerhetsskydd säpo

UPPDATERAT, FM-artikel 2018-04-06:  31 mar 2019 Fredrik Agemark, enhetschef för säkerhetsskydd vid Säpo.
Fort navajo az

Samhället är idag under kraftig ansträngning, vilket innebär en prövning för många verksamheter. Hur Sverige agerar med anledning av Covid-19 kan vara av intresse för främmande makt för att kartlägga våra skyddsvärden och sårbarheter, skriver SÄPO. Ett fungerande säkerhetsskydd är avgörande för att skydda Sverige mot angrepp, menar Säpo.

I femtontal intervjuer med sakkunniga inom områdena kontraspionage, flyktingspionage, kontraterrorism, säkerhetsskydd, personskydd och otillåten påverkan, ges  13 maj 2020 Kunskapen om vikten av säkerhetsskydd har ökat i Sverige.
En datatyp som är parametriserad kallas för en

Säkerhetsskydd säpo dra medicine
lena sharp keramik
east west orchestral
problem med vaxellada
abt 7

2019-03-14

Vi behöver agera för att bygga upp vårt säkerhetsskydd för att minska angreppen, säger Klas Friberg. – Säkerhetsskydd omfattar personalsäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet. säger Fredrik Agemark, enhetschef för säkerhetsskydd vid Säpo. Säkerhetsskydd ny sida på webben.


Peter som var med o m
clearingnummer swedbank 8327-9

2016-03-18

"Ett väl fungerande säkerhetsskydd är grunden till ett säkert Sverige och därmed till uppbyggnaden av totalförsvaret. Och att minska våra sårbarheter är något som alla måste prioritera högre och ta ansvar för, såväl myndigheter som näringsliv.", Klas Friberg, chef Säpo. Genomföra utbildning i säkerhetsskydd Kontaktperson mot Säpo Medverka vid upprättande av säkerhetsskyddsanalys I samverkan med säkerhetschef, polisen och regiondirektör fortlöpande bedöma hotbilder mot folkvalda politiker och vid behov vidta åtgärder. 3.2 Säkerhetskyddsanalys Säkerhetspolisen (Säpo), fram till 1989 kallad Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, förkortad till RPS/Säk, [2] är en svensk myndighet med polisiära uppgifter och en av Sveriges två operativa polismyndigheter varav den andra är Polismyndigheten [3]. Säkerhetsskyddet ska även i övrigt förebygga terrorism. Regionens säkerhetsskydd kontrolleras av Säkerhetspolisen (Säpo).

1 okt 2019 Säkerhetsskydd behövs för att skydda säkerhetskänsliga verksamheter registerkontroll beslutas i samråd med säkerhetspolisen och kräver.

Vägledning i säkerhetsskydd Säkerhetsskyddad upphandling 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen 2.1 Samma nivå på säkerhetsskydd oavsett verksamhet En grundtanke inom säkerhetsskyddet är att de intressen som lagstiftningen slår vakt om ska ha samma skydd oavsett om verk-samheten bedrivs av det allmänna eller av enskilda. Se hela listan på sakerhetspolisen.se SÄPO:s nya vägledningar inom säkerhetsskydd Säkerhetspolisen har publicerat nya vägledningar inom säkerhetsskydd. Den nya säkerhetsskyddslagen, som gäller sedan den 1 april 2019, omfattar alla organisationer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet, inklusive företag.

Blanketten Underlag för säkerhetsskyddsavtal (pdf, 118 kB). Verksamhetsutövare.