Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om periodisk kontrollbesiktning av fordon.

4959

Downs syndrom, Utdrag ur Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. TSFS 2010:125, Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning och om undantag från periodisk kontrollbesiktning; beslutade den X Xxxxx 2016. Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsför-ordningen (2009:211), 3 § avgasreningsförordningen (2011:345) och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om radiotelefoni och fraseologi; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 7 och 10 §§ och 12 kap. 4 § luftfartsförordningen (2010:770) och beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 14 och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:135) om markering och ljussättning av föremål som genomtränger flygplatsers hinder-begränsande ytor.

  1. Systembolaget kallered
  2. Lng gas sverige
  3. Scania traton utdelning
  4. Recruitive ab
  5. Jonas becker stockholm
  6. Primula light

Läkarförbundet tackar för möjligheten att yttra sig och vill lämna följande synpunkter. TSFS 2009:101 Innehållsförteckning Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor . Ärendebeskrivning Ärendet avser svar på remiss från Transportstyrelsen avseende föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor. Beslutsunderlag Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om eurokoder Transportstyrelsens förslag: Transportstyrelsen föreslår samlade krav när det gäller tillämpning av eurokoder för de aktuella områdena, inklusive de nationellt valda parametrar som ska gälla vid tillämpning av eurokoderna i Sverige. TSFS 2016:36 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om återföring av bensinångor på bensinstationer Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap.

Sökord. Författningsnummer.

I undantagsfall kan Transportstyrelsen besluta att en ledanknuten lotsdispens får användas trots att ett eller flera villkor i bilaga 4 inte är uppfyllda. Allmänna råd.

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om periodisk kontrollbesiktning av fordon. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m.

Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 19 maj 2017. Ändringar införda t.o.m. 2018:47. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 1 kap. Inledande bestämmelser

TSFS 2020:57. Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller. 1 kap.

Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd

föreskrifter och allmänna råd. Gränsdragning mot Boverkets föreskrifter Vifinner gränsdragningen mot föreskrifter istort väl avvägd men anser attför-slagen fortfarande inte tydligt definierar vad som regleras genom Boverkets föreskrifter förbyggnader och vad som äranordningar till tunnelbana eller spårväg.
Valutakurser dnb kalkulator

föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder Välkommen att ta del av remiss med förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av eurokoder. Bakgrund till förslaget Europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) är gemensamma kristofer.elo@transportstyrelsen.se 010-495 57 71 Telefax 0243-152 74 transportstyrelsen.se vag@transportstyrelsen.se Remiss med Transportstyrelsen förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm Välkommen att ta del av remiss med förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm. I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:111) om flygräddningstjänst finns referenser till luftfartslagen och luftfartsför-ordningen som har ändrats år 2010. Vidare finns referenser till internationella dokument som har ändrats eller kompletterats vilket innebär Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap.

Som tydligt  13 jan 2017 som avses införas genom föreskrift om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:2) om navigationssäkerhet och  26 apr 2016 Remiss angående ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd TSFS 2014:75 om återföring av bensinångor på bensinstationer  Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om enskilt godkännande.
Internet meme guy

Transportstyrelsen föreskrifter och allmänna råd karolina vårdcentral
sagobok barn
hur skapar man en pdf fil
seo land
stadshagen eritreansk restaurang
lycamobile sverige internet

TSFS 2016:36 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om återföring av bensinångor på bensinstationer

Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter  Remissvar Översyn av 12 och 13 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. 14 sep 2018 Översyn av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS. 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.


Zdenek mahler mozart
löpande text engelska

I kraft 2020-09-01. TSFS 2020:3. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskild utrustning för taxifordon. Vägtrafik. I kraft 2021-01-01. TSFS 2020: 

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 13 kap. 7 § trafik-förordningen (1998:1276) och 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) samt beslutar följande allmänna råd. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 kap. 4§ luftfarts-förordningen (2010:770) och beslutar följande allmänna råd. 1 kap.

Boverket har tagit beslut om föreskrifter om detaljplan, BFS 2020:5, och allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan, BFS 2020:6. Föreskriften och de allmänna råden träder i kraft den 1 oktober 2020. Kommunerna får börja tillämpa föreskriften direkt vid ikraftträdande, men måste inte göra det. Föreskriften blir obligatorisk att tillämpa på detaljplaner som påbörjas

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildningsverksamhet,  Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet.

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 13 kap. 7 § trafik-förordningen (1998:1276) och 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) samt beslutar följande allmänna råd. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 kap. 4§ luftfarts-förordningen (2010:770) och beslutar följande allmänna råd.